Martin MAREČEK

Scenárista, režisér, pedagóg, dramaturg, ale aj hudobník Martin Mareček zanechal štúdium kulturológie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a uprednostnil radšej Katedru dokumentárnej tvorby na FAMU v Prahe. Marečekovu tvorbu zväčša charakterizujú tým, že metódy použité v dokumentoch majú podčiarkovať podstatu sledovaného javu. V študentskom Javore ’98 sa zameral na divadelného štatistu, ktorý chcel obklopiť Prahu stromami, zatiaľ čo v Metody vejce skúmal najznámejšie české zoznamky. Ocenenia získal aj za celovečerné angažovanejšie snímky Hry prachu (2001), Zdroj (2005) a AutoMat (2009).

Martina Marečka môžete na festivale stretnúť 12.-13. októbra.