Martin PÁV

Mladého filmára Martina Páva fascinuje vzťah medzi človekom a prírodou, a tiež medzikulturálne rozdiely. Vyštudoval Katedru hranej réžie na pražskej FAMU a Katedru ázijských štúdií a medzinárodných vzťahov na Metropolitnej univerzite v Prahe. Vo svojej tvorbe sa tematicky zameriava na postkoloniálnu identitu slumov v Bombaji a Nairobi.

Martina Páva môžete na festivale stretnúť 12.-13. októbra.