Veronika JANATKOVÁ

Do portfólia producentky a filmárky Veroniky Janátkovej patria najmä spoločensko – politické témy. Spomedzi mnohých spracovala, napríklad, celosvetovú zásobovaciu sieť v textilnom priemysle, dynamiku juhu a severu či súčasné feministické hnutia v Rwande alebo postsovietsky Kaukaz. Ako programová riaditeľka a organizátorka sa podieľala na prvom nezávislom dokumentárnom festivale v azerbajdžanskom Baku.

Veroniku Janatkovú môžete na festivale stretnúť 12.-13. októbra.