Kuba za múrmi rezortov / Cuba Behind the Resorts‘ Walls

dátum a čas / date & time | 12.10. 19:00
po projekcii filmu Návrat na Kubu / after screening of Return to Cuba
miesto / venue | Kino Lumiére / Cinema Lumiére
jazyk / language | slovenčina, španielčina / Slovak, Spanish
dĺžka diskusie / lenght | 40′

👤 moderátorka / presenter | Frédérique Halászová
👤 hostia / guests | Almira Biljalovičová, Marvin Almarales Sánchez, Dana Mareková

SLOVENČINA 🇸🇰
Ako sa v skutočnosti žije na Kube, keď vyjdeme za hranice dovolenkových rezortov? A čo s tým má spoločné Slovensko? Príďte sa spolu s nami pozrieť na Kubu cez oči troch rôznych ľudí a náhľadov. Od pohľadu rodeného Kubánca cez stav ľudských práv až po vzťahy Kuby so Slovenskom. Počas diskusie budeme cestovať medzi kontinentami, časom a ľudskými osudmi.

Diskusia sa koná v spolupráci s Oddelením humanitárnej a rozvojovej pomoci organizácie Človek v ohrození.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
What is the real life in Cuba outside of the holiday resorts like? And what does Slovakia have to do with this? Come with us to look at Cuba through the eyes of three different people and previews. From the perspective of a native Cuban, through the state of human rights to the relationship of Cuba with Slovakia. During the discussion, we will travel between continents, time and human destiny.

Discussion takes place in cooperation with Humanitarian and Development Aid Department of People in Need.