Peter Luha & Futurelove Sibanda – koncert / concert

dátum a čas / date & time | 12.10. 21:00
miesto / venue | Nová Cvernovka

SLOVENČINA 🇸🇰
Unikátny projekt slovensko-afrického dua, ktoré tvorí Peter Luha, slovenský multiinštrumentalista, spevák, skladateľ, hudobný producent a pedagóg spolu s viedenským spevákom, hercom a tanečníkom pochádzajúcim z Nyamandlovu v Zimbabwe, Futurelove Sibanda. Spoločný projekt umelcov začal po ich úspešnom prvom sólovom vystúpení na Silvestrovom Galakoncerte vo Viedenskom Konzerthause v roku 2018. Presvedčte sa, že slovenský a africký hudobný temperament od seba nemá vôbec ďaleko! V ich hudbe je všetko a nie je možné ju opísať slovami – je to vaša budúca láska – „futurelove“!

Koncert sa koná v spolupráci s festivalom World Music Festival.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
A unique project of a Slovak-African duo made up of Peter Luha, a Slovak multi-instrumentalist, singer, songwriter, music producer and teacher together with a Viennese singer, actor and dancer from Nyamandl in Zimbabwe, Futurel’s Sibanda. The joint project of the artists started after their successful first solo performance at the New Year’s Eve Gala Concert in the Vienna Konzerthaus in 2018. Make sure Slovak and African musical temperament is not far from each other! Everything is in their music and cannot be described with words – it is your future love – ‘futurelove’!

The concert is held in cooperation with the World Music Festival.