Štvrtok 10. októbra / Thursday October 10

Kino Lumiére
(Špitálska 2206/4, 811 08 Staré Mesto)

17.00 | 34. dodatok: Právo na manželstvo / The 34th: The Story of Marriage Equality
86 min | Kino Lumière K1
kúpiť lístok / buy a ticket

18.30 | Diskusia po projekcii filmu 34. dodatok: Právo na manželstvo / Discussion after screening of The 34th
30 min | Kino Lumiére K1

17.30 | Ostrov hladných duchov / Island of the Hungry Ghosts
94 min | Kino Lumière K2
kúpiť lístok / buy a ticket

19.30 | BATAstories (Q&A: režisér / director Peter Kerekes)
105 min | Kino Lumière K2
kúpiť lístok / buy a ticket

20.00 | Na čiernej listine / The Blacklisted (Po projekcii nasleduje diskusia s Dejan Marković a režisérkou Sarou Marković. Moderuje: Matúš Pavlovič / Discussion after screening of The Blacklisted with Dejan Marković and director Sara Marković. Presenter: Matúš Pavlovič)
73 min | Kino Lumière K1
kúpiť lístok / buy a ticket

Kino Mladosť
(Hviezdoslavovo námestie 171/17, 811 02 Bratislava)

18.00 | Iný príbeh lásky / Heartbound
82 min | Kino Mladosť
kúpiť lístok / buy a ticket

20.00 | Sakawa
81 min | Kino Mladosť
kúpiť lístok / buy a ticket

Goetheho inštitút
(Panenská 682/33, 814 82 Bratislava)

18.00 | #Ženská rozkoš / #Female Pleasure
101 min | Goetheho Inštitút
vstup voľný / free entry

19.50 | Diskusia po projekcii filmu #Ženská rozkoš – Kapitalks: #Ženská rozkoš/ Discussion after screening of #Female Pleasure – Kapitalks: #Female Pleasure
60 min | Goetheho inštitút

Filozofická fakulta UK
(Gondova 70/2, 811 02 Bratislava)

9.00 | 34. dodatok: Právo na manželstvo (diskusia po projekcii filmu s režisérkami Linda Cullen a Vanessa Gildea / Discussion after screening of The 34th with directors Linda Cullen and Vanessa Gildea)
Filozofická fakulta
vstup voľný / free entry

12.30 | #SledujMa / #FollowMe
50 min | Filozofická fakulta
vstup voľný / free entry

14.20 | Iný príbeh lásky / Heartbound: A Different Kind of Love Story
90 min | Filozofická fakulta
vstup voľný / free entry

Art Books Coffee
(Baštová 348/6, 811 03 Bratislava)

10.00 – 19.00 | Swatted, O Soni a jej rodine, Persona Grata
21 min, 26 min, 16 min | Art Books Coffee
vstup voľný / free entry

16.00 | Diskusia s Danielou Krajčovou, režisérkou filmu Persona Grata / Discussion with Daniela Krajčová, director of movie Persona Grata
Art Books Coffee
vstup voľný / free entry

Lab. Cafe
(Námestie SNP 484/25, 811 01 Bratislava)

10.0011.00 | Raňajky s Festivalom Jeden svet / Breakfast with One World Festival
Lab. Cafe
vstup voľný / free entry