Ryba / Fish

réžia / director | Abouzar Soltani
krajina / country | Irán / Iran
dĺžka filmu / length | 3′

PROJEKCIE / SCREENINGS
Film sa bude premietať pred nasledujúcimi projekciami:

10. 10. 2019 (Št) | 17:30 | Ostrov hladných duchov | Kino Lumiére K2
10. 10. 2019 (Št) | 20:00 | Sakawa | Kino Mladosť
11. 10. 2019 (Pi) | 19:30 | Sakawa | Kino Lumiére
11. 10. 2019 (Pi) | 20:00 | Vitajte v Sodome | Kino Mladosť
12. 10. 2019 (So) | 16:00 | Stratený domov | A4 – Priestor súčasnej kultúry
13. 10. 2019 (Ne) | 15:30 | Divoká jazda | Kino Mladosť

SLOVENČINA 🇸🇰
Recenzia režiséra:

Už je to viac ako 3 roky, čo som spolu s mojím 7-ročnym synom prešiel rôzne krajiny Ázie a Európy, prechodili a prejazdili sme horami i lesmi. Syn už oslávil 10, ale stále nie som schopný nájsť mu bezpečnú a pokojnú strechu nad hlavou.
Z dôvodu prísnych imigračných zákonov v Európe nás so synom držia už 10 mesiacov v uzatvorenom tábore v Maďarsku . Aj napriek všetkým problémom, ktorými sme si museli prejsť, syn vždy cítil bezpečie a podporu. Zvykol som mu hovoriť o voľnosti ako kráse života a on si zvykol kresliť svoje sny a priania.
Naše podmienky sa zhoršili potom, čo maďarská vláda odmietla náš imigračný prípad, dali nás do karantény a niekoľko dní mi nedali jedlo. Bol som taký hladný, že som si musel dať zo synovho jedla. Z jeho tváre som vyčítal beznádej – jeho otec, ktorý ho mal podporovať, bol teraz závislý na jeho jedle.
Chcel som ľuďom povedať, že detské pocity, city a sny sa nemôžu uväzniť, prekonajú akúkoľvek prekážku. V časoch, keď sa politici a média snažia umlčať hlasy miliónov ľudí, predstavuje tento film volanie po živote a prežití.

Režisérova biografia:

Abuzar Soltani sa narodil v roku 1982 v Iráne do robotníckej a umeleckej rodiny. Ako tínedžer sa od bratov priučil fotografii, maľovaniu a kaligrafii.

Je odborník na styk s verejnosťou, ktorý sa podieľa na mnohých spoločenských aktivitách. S jeho vtedajším 7-ročným synom bol pred tromi rokmi nútený opustiť svoju krajinu pre odlišné názory na slobodu myslenia. Utekali smerom do Európy a čelili extrémne ťažkým imigračným postupom. Počas cesty sa stretol s Hassanom Fazilim, filmovým tvorcom z Afganistanu, ktorý ho naučil filmovej tvorbe.

Dnes je Abouzar s jeho 10-ročným synom zadržiavaný v tzv. tranzitnej zóne pre žiadateľov o azyl na južnej hranici Maďarska. Jediným filmovým nástrojom, ktorý má, je jeho mobilný telefón. Natočil dva krátke rozprávkové filmy so synom. Jeho druhý film “Fish” vznikol v tranzitnej zóne.

Skúsenosti s filmami získal Abouzar natáčaním niekoľkých dokumentárnych filmov. Za svoju fotografickú a maliarsku tvorbu získal viacero ocenení.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
The director’s review:

It has been more than three years now, that my then 7-year-old son and I transited different Asian and European countries, walking  and riding through mountains and forests. Now my son has turned 10, but I am still not able to find him a safe and calm roof to live under.
Due to tough immigration laws in Europe, my son and I are being held in a closed camp in Hungary for 10 months by now. In all of our troubles, we went through, my son always felt safe and supported. I used to tell him about the beauty of life in freedom and he used to draw his dreams and wishes.
Our conditions got worse when the government of Hungary rejected our immigration case, put us in quarantine and did not feed me for several days. Suffering from hunger, I was forced to share my sons food. I could tell my son’s hopelessness from the look on his face – his father who was supposed to be his supporter, was now relying on his food.
After this incident my son’s cheerfulness disappeared and turned into dejection. He was no longer interested in my stories about the beauty of life. He would no longer draw his desires, would no longer tell me about them – maybe he would not even dream anymore.
In this situation the most important thing that came to my mind was to keep my son hopeful. I took the idea of my movie from my son’s real life experiences and by making this film I wanted to prevent my son’s dreams and wishes from dying and to keep him hopeful towards life.
I wanted to tell people, that feelings, affections and the dreams of children cannot be imprisoned, they can overcome any border. In these times, where politicians and the media are trying to silence the voices of millions of people, this film is a cry for life and survival.

Director’s bio:

Abuzar Soltani was born in 1982 in Iran into a family of workers and artists. As a teenager, he learned photography, painting and calligraphy from his brothers.

He is a public relations professional, who was involved in many social activities. With his then 7-year-old son, he was forced to leave his country three years ago due to his differing views on freedom of thought. They fled towards Europe, facing extremely difficult immigration procedures. During the journey he met Hassan Fazili, a filmmaker from Afghanistan, who taught him filmmaking.

Today Abouzar and his now 10-year old son are detained in a so-called transit zone for asylum-seekers at the southern border of Hungary. The only filmmaking tool he has is his mobile phone. He made two short narrative films, featuring his son. His second film, “Fish”, was made in the transit zone.

Abouzar gained his experience with making movies by shooting a number of documentaries. He has received multiple awards for his photography and painting art.

Directors | Abouzar Soltani