Každý má svoj hlas!

Udalosti posledného roka na Slovensku a vo svete ukázali, aké kľúčové je chrániť naše spoločné hodnoty demokracie a zásady právneho štátu. Európska únia je pre Európanov naďalej najlepšou zárukou dodržiavania demokracie, spoločných hodnôt, práv a individuality našich občanov. Európa musí tiež naďalej zostať miestom, kde je sloboda tlače posvätná a kde nedochádza k zastrašovaniu, útokom, ba dokonca vraždám novinárov. Musíme viac chrániť našu demokraciu a jej obhajcov – našich novinárov.

 

To je jeden z dôležitých dôvodov prečo nemôžeme poľaviť v našom úsilí o budovanie jednotnejšej Európy, kde sú zdieľané spoločné demokratické hodnoty, ľudské práva a slobody. Výziev, ktorým náš kontinent musí čeliť, je každým dňom viac. Presvedčenie, že „zjednotení dokážeme viac“, je samotnou podstatou toho, čo znamená byť súčasťou Európskej únie. My všetci, každý jeden z nás, sme zodpovední za to, aká Európa je a akou sa Európa v budúcnosti stane. Každý jeden z nás bude môcť túto budúcu tvár Európskej únie určiť svojim hlasom v európskych voľbách v roku 2019. Tieto voľby preukážu aj našu schopnosť prekonať naše rozdiely a schopnosť kompromisu. Hľadanie kompromi¬su pritom neznamená, že máme obetovať naše presvedčenie, že sa máme vzdať slobodných diskusií rešpektujúcich názory iných alebo zapredať naše hodnoty.

 

Diskutovať o výzvach, ktorým čelíme považujem za kľúčové. Aj preto je Zastúpenie Európskej komisie opätovne partnerom festivalu Jeden svet, ktorý vďaka ponuke kvalitných dokumentárnych filmov a osobných príbehov prispieva k debate o našich hodnotách. Počas tohto ročníka si budete môcť pozrieť mnohé filmy, ktoré otvárajú témy slobody, demokracie a ľudských práv. Prajem vám podnetné filmové zážitky. 

 

Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku