The Polarity Party

dátum a čas / date & time | 12.10. 18:00
miesto / venue | Nová Cvernovka
jazyk / language | slovenčina, angličtina / slovak, english

SLOVENČINA 🇸🇰
Interaktívne podujatie z dielne Dany Caspersen & the MichaelDouglas Kollektiv

Hostia podujatia THE POLARITY PARTY vstupujú do tvorivej činnosti, pri ktorej sa choreografia kombinuje s riešením konfliktov. Na tomto interaktívnom podujatí nebude žiadne predstavenie, ani žiadni diváci. Naopak jednoduché aktivity ako chodenie, sedenie a rozprávanie budeme využívať ako nástroje na reflexiu a interakciu pri úvahách hostí o tom: Aká je naša úloha pri vytváraní alebo odstraňovaní systémov polarizácie spoločnosti?

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Interactive event by Dany Caspersen & the MichaelDouglas Kollektiv

Guests of THE POLARITY PARTY enter into creative activities where choreography is combined with conflict resolution. There will be no performance or spectators at this interactive event. Contralily, we will use simple activities such as walking, sitting and talking as tools for reflection and interaction when considering guests: What is our role in creating or removing societal polarization systems?