Virtuálny svet / Virtual World

dátum a čas, miesto / date & time / venue | 11.10. 17:00 – 20:30 Kino Lumiére;
12.10. 16:00 – 20:00 Nová Cvernovka

SLOVENČINA 🇸🇰
Virtuálna realita umožňuje divákom dostať sa s pomocou 3D techniky a špeciálnych okuliarov priamo do centra dokumentárneho diania a prežiť ho doslova na vlastnej koži. UNHCR (UN Refugee Agency) prináša na Jeden svet 2 krátke filmy, ktoré vás prenesú do každodennej reality dvoch sýrskych detí bez toho, aby ste odlepili nohy od zeme.

Život v čase utečenstva
Omar je deväťročný chlapec, utečenec zo Sírie, ktorý trpý oslabujúcim nedostatkom hormónov. Počas obdobia v Libanone sa ako utečenec neliečil tri roky a následne Omara presunuli do Fínska. Pridajte sa k jeho kamarátke Warde Al-Jawahiry, ktorá bola sama utečenka, na unikátnu cestu virtuálnou realitou do Fínska a pozrite sa, ako sa mu DARÍ v jeho novom domove.

Oblaky nad Sidrou
Utečenecký tabor Za’atari v Jordánsku je domovom pre viac ako 80 000 sírskych utečencov, ktorí utekajú pred vojnou a násilím. Polovica z nich sú deti. Oblaky nad Sidrou je príbeh o 12-ročnom dievčatku, Sidre, ktorá tam žije od leta 2013. Film ju nasleduje do školy, provizórneho stanu a dokonca aj na futbalové ihrisko

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Virtual reality enables spectators to enter the centre of documentary action and try it on their own through a 3D technology and special goggles. UNHRCK (UN Refugee Agency) brings to One World Festival 2 short movies that take you to the everyday reality of two Syrian children without moving from the ground.

Life in the time of refuge
Omar is a nine-year-old Syrian refugee boy who suffers a debilitating hormone deficiency. Untreated for the three years that he lived as a refugee in Lebanon, Omar was resettled to Finland. Join his friend Warda Al-Jawahiry, herself a former refugee, on a unique Virtual Reality journey to Finland to see how he is faring in his new home.

Clouds over Sidra
The Za’atari Refugee Camp in Jordan is home to over 80,000 Syrians fleeing war and violence. Half of these are children. Clouds over Sidra is the story of a 12 year old girl, Sidra, who has lived there since the summer of 2013. The film follows her to school, to her makeshift tent and even to the football pitch.