Vojna na vlastnej koži / War on your own skin

dátum a čas / date & time | 12.10. 17:20
po projekcii filmu Stratený domov / after screening of Lost Home
miesto / venue | A4 – priestor pre súčasnú kultúru / A4 – Space for Contemporary Culture
jazyk / language | slovenčina, arabčina / Slovak, Arabic
dĺžka diskusie / lenght | 70′

👤 moderátor / presenter | Mirek Tóda
👤 hostia / guests | Juraj Mravec (režisér / director),
Braňo Tichý (head of People in Need),
Veronika Trebulová (programová a finančná riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu / head of the Slovak Agency for International Development Cooperation) ,
Ilias Haji Murad (Jezíd z oblasti Sinjar, kde IS spáchal na tejto náboženskej minorite v rokoch 2014-2015 genocídu. Momentálne žije so svojou rodinou v nemeckom Norimbergu. Ilias je jednou z hlavných postáv filmu Stratený domov / Yazidi from the Sinjar region where ISIS committed genocide on this religious minority in the year 2014-2015. He currently lives with his family in German Norimberg. Ilias is one of the main characters of the film Lost Home)

SLOVENČINA 🇸🇰
Dá sa nakrúcať film o vojne bez toho, aby vás to emotívne pohltilo? Koľko dávky cynizmu potrebujete, aby ste sa udržali nad vecou? Môže filmár pomáhať? Ako a do akej miery? Ako je to so slovenskou humanitárnou pomocou? Čo rozhoduje o tom, kam pôjde? Sú Slováci dobrosrdeční?

Diskusia sa koná v spolupráci so Slovak Aid, UNHCR a bude streamovaná online na Denníku N.
Jeden svet online vám prináša Slovenská sporiteľňa.

ENGLISH 🇬🇧 🇺🇸
Is it possible to make a film about war without being emotionally absorbed? How many doses of cynicism do you need to keep up? Can a filmmaker help? How and to what extent? What about Slovak humanitarian aid? What decides where to go? Are Slovaks good-hearted?

Discussion takes place in cooperation with Slovak Aid, UNHCR and it will be streamed online.
Slovenská sporiteľňa bank brings you One World Festival online.